بازهم فصلی دیگرازفصلهای سال گذشت فصل ازعمر فصل ازحیات وزندگی پرندگان گذشته هارارها کرد وبدنبال آینده یایک شروع دیگر به حرکت درامدند تابه زندگی شان گرماببخشند.پس زندگی درگذراست بیداربشیم دیگراینکه گذشته ها گذشته     بفکرحال باش نه اینده که اینده دردست

 دنبال ظواهر نرو، اونا مي تونند گولت بزنند

دنبال ثروت نرو، چون براحتي از کفت ميره

دنبال کسي برو که خنده رو رو لبت ميشونه

چون فقط يه لبخند ميتونه کاري کنه که يک شب تاريک روشن به نظر برسه

اوني رو پيدا کن که باعث ميشه قلبت لبخند بزنه

 خوابي رو ببين که آرزوشو داري

اونجايي برو که دلت مي خواد بري

اوني باش که دلت مي خواد باشي

چون تو فقط يه بار زندگي مي کني

و فقط يه فرصت واسه انجام تمام کارهايي که دلت مي خواد انجام بدي داري

 بذار اونقدر شادي داشته باشي که زندگيتو شيرين کنه

اونقدر تجربه که قويت کنه

اونقدر غم که انسان نگهت داره

و اونقدر اميد که شادت کنه

+ نوشته شده توسط سیدعلیرضاعلوی در شنبه پانزدهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 11:23 |


Powered By
BLOGFA.COM


اگر دستم رسد بر چرخ گردون اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چین است و آن چون یکی را میدهی صد ناز و نعمت یکی را نان جو آلوده در خون
تصاویر زیباسازی نایت اسکین