ارضا نشدن و تمایل وحشتناك زن :مكارم الاخلاق : امام صادق (ع) فرمود : « اگر یكی از شما به همسرش نزدیك شود و سپس برخیزد و او را ارضا نكند ، همسر او اگر به یكی سیاه زنگی دست یابد ، به او متوسل می شود . پس به هنگام نزدیكی ، شوخی و بازی و ملاعبه كنید كه لذت بخش تر و بهتر است و زن بهتر ارضاء می شود.»
احساس شهوت زن در مقابل مرد :مكارم الاخلاق : از امام صادق (ع)روایت شده است كه فرمود : « زن 99 بار بیشتر از مرد لذت و شهوت را احساس می كند ، ولی خداوند عز و جل او را به رشته حیا مقید كرده است . »
مطیع ، صبور و آرام :اگر زن بهتر ارضاء شود ، عقده هایش باز شده و اعصابش راحت می شود .
زنی كه از شوهر خود راضی شود و مرد نیز به تمایلات جنسی او پاسخ دهد ، مطیع ، حرف شنو و صبور می شود و مرد هر چه بگوید عمل می كند ، حتی اگر بی ارزش ترین چیزها باشد .
تربیت فرزندان :وقتی زن به همسر خود محبت و علاقه پیدا كرد ، به فرزندش نیز بیشتر علاقمند می شود ، ولی اگر زن شوهرش را دوست نداشته باشد ، بچه را از شوهرش می داند و مثل امانت با او برخورد می كند و در تربیت فرزند اهتمام نمی ورزد ، لذا این كودك از نظر تربیت و پرورش در فقر به سر می برد و ممكن است در آینده احساس كمبود كند و لااوبالی بار آید .
احساس نشاط و آرامش :اگر زن از لحاظ جنسی و غریزی تأمین نشود و منی از او خارج نگردد و ارضاء نشود ، در وجود خود آرامش نمی یابد و مانند كسی است كه وقت ادرار نیم دیگر ادرار خود را در مثانه نگاه دارد و یا مانند كسی كه وقت مدفوع دچار یبوست شود . وقتی ادرار و مدفوع راحت تخلیه شد ، انسان احساس آرامش كامل و سبكی و نشاط می نماید ، به همین نسبت نیز هنگامی كه منی زن در وقت جماع خارج شود ، احساس نشاط و آرامش می كند و اخلاق و رفتارش بهتر می شود . این بدان علت است كه شوهر او را از نظر جنسی تأمین كرده است ، لذا در پی تشكر بر می آید و همیشه دوست دارد كاری كند كه محبت او نزد شوهرش بیشتر شود .
موفقیت در زندگی :این امر ثابت شده است كه زنان و مردانی كه در زندگی موفق بوده اند ، به روابط جنسی و زناشویی اهمیت زیادی می داده اند . در این صورت زن و شوهر در تفاهم كامل به سر برده و برای یكدیگر احترام قائلند و در مسائل مختلف ، خود تصمیم گیرنده نهائی بوده و راه دخالت دیگران را در زندگی می بندند و استقلال فكری خود را حفظ خواهند كرد . این امر باعث می شود زن و شوهر متقابلاً در نظر فامیل یكدیگر از احترام بسزایی برخوردار باشند .
+ نوشته شده توسط سیدعلیرضاعلوی در دوشنبه دهم اسفند ۱۳۸۸ و ساعت 11:19 |


Powered By
BLOGFA.COM


اگر دستم رسد بر چرخ گردون اگر دستم رسد بر چرخ گردون از او پرسم که این چین است و آن چون یکی را میدهی صد ناز و نعمت یکی را نان جو آلوده در خون
تصاویر زیباسازی نایت اسکین